Նախազգուշացում. խաղին մասնակցելով` կարող եք կրել նյութական վնասներ:Ոչ սթափ կամ հոգեճնշող վիճակում խաղալն անթույլատրելի է:
¼
º
Ì
Í
Ð
È